UITSTEKEND - Google reviews
5/5

Wetchecker

Wetchecker energiebesparing

Wetchecker

energiebesparing

Bedrijven en maatschappelijke instellingen moeten voor hun activiteiten en gebouwen energie besparen en de uitstoot van CO2 verminderen. Dit is een verplichting. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u welke wettelijke verplichtingen er voor uw organisatie of gebouw zijn. 

Vanaf 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. In de wetchecker houden we hier al rekening mee. Het overzicht dat u krijgt, heeft daarom (voor een deel) verplichtingen die pas gelden als de Omgevingswet geldig is.

Bereidt u zich – voordat u de wetchecker start – alvast voor. De volgende informatie heeft u nodig:

Wetchecker voor Vastgoedeigenaren

Bent u vastgoedeigenaar? Dan kunt u de wetchecker energiebesparing ook invullen als niet u, maar uw huurders de activiteiten uitvoeren. Kies dan bij uw bedrijfsactiviteit voor ‘dienstverlening’. En vervolgens ‘verhuur en handel van onroerend goed’.

Wetchecker energiebesparing
Verduurzamen

Welke verplichtingen staan in de Wetchecker?

In de wetchecker energiebesparing gaan we uit van de onderstaande verplichtingen. Klik op elke pijl voor meer informatie. Heeft u nog verdere vragen? Chat met ons direct via WhatsApp.