UITSTEKEND - Google reviews
5/5

Scope 12

wat is

scope 12?

De inspectie is op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek Nederland) ontwikkeld. Met de toename van het aantal zonnestroominstallaties en de magere kwaliteit van de installatiebedrijven, wordt de schadelast steeds groter.

De inspectie zal met name worden toegepast bij de grotere installaties en op alle soorten opstellingen van toepassing zijn: op dak, in-dak, op velden en op water. Maar de inspectie is bij installaties van elke grootte in te zetten, dus in principe ook bij woningen.

De scope 12 inspectie kent een onderscheid in een eerste inspectie (EBI) en periodieke vervolginspecties (PI). De werkzaamheden van de inspecties verschillen. Bij de EBI wordt een aantal zaken onderzocht die niet telkens bij een PI herhaald hoeven te worden. En de EBI is vooral gericht op de kwaliteit van de aanleg: voldoet de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant.

Tijdens de PI wordt vooral de toestand van de installatie beoordeeld.

Naast de controle op de technische staat van de installatie zit in deze inspectie ook een risicocomponent met de controle op voldoende draagkracht van de bouwkundige constructie, de ventilatie van in-dak systemen, de brandbaarheid van dakmaterialen, de connectoren e.d.

Scope 12 is een zelfstandige inspectie die niet voortbouwt op andere inspecties. De diploma eis is alleen scope 12. Er bestaat wel een overlap met scope 8 kennis. Net als bij andere SCIOS-scopes geldt dat het bezit van een diploma niet hetzelfde is als certificatie.

Zonnenpanelen installatie
Wat is scope 12?
Wat is scope 12?

Wie mogen de scope 12 inspectie uitvoeren?

De inspectiebedrijven met een geldig SCIOS certificaat dat is uitgegeven door een van de geaccrediteerde Certificatie-instellingen (CI) mogen een scope 12 inspectie uitvoeren. Een CI staat onder controle van de Raad voor Accreditatie. Ook inspectiebedrijven die een geldige certificatieovereenkomst met een CI hebben, mogen de inspecties uitvoeren. Een dergelijke overeenkomst kent een maximale tijdsduur. Personen die alleen een diploma hebben, zijn niet gecertificeerd en kunnen geen SCIOS Scope 12 inspectie uitvoeren. Niet alleen is de kwaliteit van de inspectie niet geborgd, ook maken deze bedrijven/personen inbreuk op het merkenrecht van SCIOS en maken zij zich schuldig aan misleiding.

De definitie van Scope 12 en de inspectie in Technisch Document 18 zijn op 3 april 2020 vastgesteld en beschikbaar gesteld voor de inspectiebedrijven. Voor de Kennis  en bekwaamheidseisen geldt hetzelfde. 

Wij mogen dus niet adviseren en keuren op onze eigen installaties. Wel kunnen we uw installatie keuren als deze door een andere partij is geïnstalleerd.