UITSTEKEND - Google reviews
5/5

energiebelasting teruggave

milieuvoordeel

check

De meeste organisaties komen in aanmerking voor teruggaaf van milieubelasting. Vink voor uzelf af, welke regelingen voor u van toepassingen zijn. Als een regeling momenteel al wordt toegepast, dan kunt u deze overslaan. Let op, er kunnen meerdere regelingen op één aansluiting van toepassing zijn. De checklist zal worden gewist wanneer u de pagina verlaat of refreshed. Deze dient alleen ter overzicht voor uzelf.

  Meerdere aansluitingen per WOZ-object

Verbruik gas 2 meters met een gezamenlijk verbruik boven de 170.000 m3 per jaar

Verbruik elektra één meter met een verbruik van minimaal 50.000 kWh en de 2e meter minimaal 10.000 kWh per jaar.

Verbruik boven de 10 miljoen kWh per jaar.

Verlaagd tarief: glastuinbouw/kweken van zaden tot plant/bloem.

Elektriciteit of gasverbruik voor het opwekken van hernieuwbare energie.

Gebruik van een Warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) Elektriciteitsverbruik voor chemische reductie, elektrolyse of metallurgische processen B.V. verzinken, verchromen etc.

Elektriciteit of gasverbruik voor kerken/moskee en instellingen, MFA, Dorpshuizen, stichtingen die voor minder van 30% aan sport of zorg doen maar hoofdzakelijk uit vrijwilligers bestaan.

Meerjarenafspraak over energie-efficiëntie MJA of MEE akkoord met de RVO.

Levering elektriciteit aan oplaadpunt voor elektrisch vervoer, indien het laadpunt een eigen EAN-code heeft.

Vakantieparken/Campings en serviceflats VVE. Als er meerdere WOZ objecten op een aansluiting van elektra zijn aangesloten of met opstalrecht.

Meerdere aansluitingen zonder WOZ aanslag, denk aan rioolstelsels, straatverlichting, GSM netwerken, speelt vaak bij lagere overheid zoals gemeente.

Blokverwarming , meerdere WOZ objecten op één CV installatie, tm 170.000m3.

LNG boven de 170.000m3 kan ook in combinatie met aardgas.

Terugvorderen/besparen op waterbelasting en heffingen. Voorwaarde is een verbruik vanaf 2.000 m3 water per jaar.

Lokale heffingen op water.

Provinciale heffingen op water.

Rijksbelastingen op water.

Rioolheffing.

Zuiveringsheffing.

Graag vernemen wij van u als u vermoedt dat een van deze regelingen voor u van toepassing is, wij regelen vervolgens de rest voor u.

Ik kom in aanmerking voor Teruggaaf milieubelasting, wat nu?

Nadat we u hebben gesproken over de teruggaaf milieubelasting in een vrijblijvend kennismakingsgesprek vragen wij alle nota’s zelf op die samenhangen met uw gas-, water- en elektraverbruik van de laatste 5 jaar per locatie.

Als wij alle documenten per locatie verzameld en compleet hebben, dan worden alle nota’s gecontroleerd van de afgelopen 5 jaar. Met onze kennis en ervaring streven we naar een maximale teruggave van milieubelasting voor organisaties. No Cure no pay!

Neem gemakkelijk contact met ons op via whatsapp.