UITSTEKEND - Google reviews
5/5
Beslistgroen favicon

Waarom ondernemers niet kunnen ontkomen aan de nieuwe energiebesparings- en informatieplicht.

Beste ondernemers, In een wereld die steeds meer waarde hecht aan duurzaamheid en milieubewustzijn, wordt het beheer van energieverbruik in bedrijven een cruciale factor. Dit brengt ons bij drie belangrijke aspecten waar elke ondernemer van op de hoogte moet zijn: energielabeling, energiebesparingplicht, en
informatieplicht. Het is niet alleen vanuit kostenbesparing- en milieuoogpunt belangrijk om hieraan te voldoen, maar ook om financiële boetes te voorkomen.

 Energielabeling:

Energielabels zijn als het ware de graadmeters voor de energie-efficiëntie van uw bedrijfspand(en). Dit label loopt van A++++ (zeer energiezuinig) tot G (zeer energieverspillend). Het is van groot belang om te weten welk label op uw pand van toepassing is, aangezien dit niet alleen de energie-efficiëntie weerspiegelt, maar ook invloed heeft op de waarde en verhuurbaarheid van uw vastgoed. Denk eraan dat vanaf 1 januari 2023, panden met label C of slechter niet meer verhuurd of verkocht mogen worden.

Energiebesparingsplicht:

Gebruikt u op uw locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u als ondernemer een wettelijke verplichting om energie te besparen. Dit betekent dat u moet investeren in energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Hiermee verlaagt u niet alleen uw energiekosten, maar draagt u ook bij aan een schonere en duurzamere toekomst. Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking.

Informatieplicht:

Als aanvulling op de energie- besparingsplicht, moeten bedrijven (vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 per jaar) ook rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dit moet elk vierde jaar gebeuren via het eLoket van de RVO. Het doel is om transparantie te bevorderen en bedrijven te stimuleren om actief bezig te zijn met energiebesparing.

De overheid heeft de bevoegdheid om boetes op te leggen aan bedrijven die niet voldoen aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Deze boetes kunnen oplopen tot aanzienlijke bedragen, en dat is iets wat u als ondernemer absoluut wilt vermijden. Daarom moet uw rapportage voor 1 december 2023 ingeleverd zijn bij het RVO.

De Oplossing: Beslistgroen.nl

Om aan deze verplichtingen te
voldoen en tegelijkertijd te profi teren van energie-e ciëntie, bieden wij u de oplossing: Een vrijblijvende Wetcheck, waarbij we voor u uitzoeken aan welke verplichtingen u moet voldoen. Ons team van MKB gekwalificeerde energie adviseurs staan klaar om u te begeleiden bij het verkrijgen van een gunstig energielabel, het implementeren van kostenbesparende energiebesparende maatregelen en het voldoen aan de informatieplicht. Met Beslistgroen.nl kunt u niet alleen boetes voorkomen, maar ook uw bedrijf versterken, kosten besparen en bijdragen aan een groenere toekomst. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.